Uczyńmy WS7 wyjątkową kamienicą

Chcemy, by wyspa Słodowa pozostała miejscem otwartych, spontanicznych, pozytywnych spotkań kulturalnych, społecznych i towarzyskich – zwyczajnie, bez wielkich haseł. Ale też nie jest to jedyna rzecz, która motywuje nas do działania. Wyspa w naturalny sposób jest miejscem obywatelskiej aktywności wrocławian i turystów odwiedzających nasze miasto. Całkiem oczywista wydaje się więc i potrzeba zapewnienia nam wszystkim infrastruktury, dzięki której moglibyśmy na Wyspie uwolnić swoje artystyczne potrzeby, zrealizować wizje, zorganizować koncert, ale też coś zjeść, naprawić rower, coś namalować lub zmalować, poćwiczyć, zrelaksować się, rozwinąć swoją kreatywność, wziąć udział w warsztatach, pokontemplować, zdrzemnąć się, pracować i leniuchować, pooglądać filmy, spotkać się ze znajomymi przy kawie i herbacie. I tak, również całkiem naturalnie, zrodziła się myśl, by takim miejscem uczynić Kamienicę WS7.

Zarys modelu funkcjonowania WS7

WS7 – Model funkcjonalno – użytkowy

Obywatelskość i wartości

Obywatelskości we Wrocławiu dopiero się uczymy. Jesteśmy nieformalną grupą skupiającą społeczników, animatorów kultury, artystów i dziennikarzy, która chce szukać pozytywnych scenariuszy dla wyspy Słodowej. Jako Grupa Inicjatywna Wyspa Słodowa 7 nie uzurpujemy sobie prawa do decydowania o dalszych kolejach Wyspy i Kamienicy WS7. Nie czujemy się ani lepsi, ani mądrzejsi, ani bardziej obywatelscy, niż pozostali wrocławianie. Bardzo mocno czujemy jednak, że tą obywatelską drogą chcemy podążać, rozwijać ją i zachęcać do niej wszystkich pozostałych.

Capture4

Z tych też powodów staramy się jak najwięcej obserwować i nawiązywać do tego, co już jest. Myśląc o wyspie Słodowej odwołujemy się do obecnego, niezależnego charakteru tego miejsca, na który składa się: autonomia wobec innych bardziej nadzorowanych miejskich terenów rekreacyjnych, wielowątkowość praktyk codziennych podejmowanych przez użytkowników Wyspy, kulturowy charakter wydarzeń na wyspie animowanych przez różne instytucje, ale również grupy niesformalizowane, oddolny rys tej „otwartości” wyspy oraz inkluzywny charakter Wyspy, także w wymiarze ekonomicznym. Uważamy, że te cechy powinny znaleźć odzwierciedlenie w kształtowaniu modelu dla kamienicy WS7.

Podział na strefy i puzzle

W tej części przedstawiamy opis stref tematyczno-funkcjonalnych korespondujących z typem działalności kulturalno-społecznej, które stworzyliśmy w oparciu o Bank Pomysłów (prawie setka wpisów) oraz idee, które urodziły się wewnątrz Grupy Inicjatywnej WS7. Strefy są główną osią podziału funkcjonalnego Kamienicy WS7. Na każdą ze stref składa się cała grupa pomysłów, z których każdy określamy mianem ‚puzzla’. W niniejszym rozdziale przedstawiamy całą gamę różnych puzzli, które można dobierać i odrzucać – zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Nie jest to zatem propozycja pomieszczenia wszystkich pomysłów na tej ograniczonej przestrzeni, lecz próba sklasyfikowania różnorodnych aktywności i pogrupowania ich różnorodności aktywności i pogrupowania ich w określone zbiory (strefy).

Capture4

Wyróżniamy następujące strefy:

1. Strefa gastro 6. Strefa pracy biurowej
2. Strefa socjalna 7. Strefa hostelowa
3. Strefa edukacyjna 8. Strefa administracyjna
4. Stefa rzemiosła i technologii (FABLAB) 9. Strefa magazynowa i techniczna
5. Strefa sztuki 10. Podwórko / na zewnątrz
6. Strefa pracy biurowej
7. Strefa hostelowa
8. Strefa administracyjna
9. Strefa magazynowa i techniczna
10. Podwórko / na zewnątrz

Funkcjonowanie w poszczególnych strefach będzie określone poprzez szczegółowe regulaminy definiujące warunki współpracy oraz funkcjonowania we wspólnej przestrzeni – dokumenty te będą miały charakter operacyjny i jako takie będą elastyczne, podlegając bieżącej regulacji przez Walne Zgromadzenie. Opracowywaniem regulaminów zajmą się Grupy Zadaniowe zawiązywane wokół poszczególnych stref. O zawiązaniu nowej Grupy Zadaniowej decyduje Walne Zgromadzenie w drodze konsensusu.

Model finansowy

Założenia

W tej części przedstawiamy założenia dotyczące modelu finansowania Kamienicy WS7. Przyjęcie
proponowanej przez nas perspektywy pozwala na realizację następujących, kluczowych założeń:
a. Kamienica WS7 po uruchomieniu centrum kulturalno-społecznego ma być finansowo w pełni
samowystarczalna, co jest gwarancją wolności, niezależności oraz realizacją wartości, o których mowa w części pierwszej niniejszego opracowania;
b. infrastruktura Kamienicy WS7 powinna być dostępna w maksymalnym stopniu, tak, aby mogły z niej korzystać także osoby niemajętne;
c. model finansowy musi być realny i możliwy do realizacji w istniejących uwarunkowaniach rynkowych;
d. analogicznie do modelu zarządzania Kamienicą, także model finansowy musi być czytelny i jawny;
e. model finansowy musi zapewniać Kamienicy WS7 stabilność finansową, a zatem zakładać mechanizm przedpłat pozwalających planować finanse z odpowiednim wyprzedzeniem;
f. model finansowy oparty musi być o rozwiązania właściwe ekonomii społecznej, w której dochody pożytkowane są na działalność społeczną.

Capture4

Główne źródła finansowania

Podstawowym źródłem finansowania Kamienicy WS7 będzie strefa gastronomiczna, oferująca przekąski, dania główne, napoje (także alkoholowe). Można powiedzieć, że będzie ona swoistym przedłużeniem samej wyspy Słodowej w zakresie piknikowania i spotkań. Miejsce tętniące życiem, jakim jest Wyspa Słodowa, ma olbrzymi popyt nie tylko na usługi „kateringowe”, ale także na punkty pełniące funkcje barowo-kawiarniane, co współgra idealnie z wieloma legendarnymi knajpkami artystycznymi, które bywały często inkubatorami kultury, np. Piwnica pod Baranami czy Stodoła. Obawa o nadmierną konkurencję ze strony obecnie działających wokół Wyspy punktów gastronomicznych wydaje się w obliczu skali popytu obserwowanego na Wyspie zbędna, wręcz przeciwnie – jesteśmy przekonani, że Kamienica WS7 nawiązałaby bliską i dobrą współpracę z obecnymi mikro-przedsiębiorcami, przyczyniając się do jeszcze większego popytu i obopólnej korzyści z zaistniałej synergii.

Capture4

Strefa hostelowa oferująca niedrogie noclegi (dla osób indywidualnych, jak i grup) wraz z usługami dodatkowymi, takimi jak: wyżywienie (stołówka w strefie gastronomicznej), wypożyczalnia rowerów wraz z serwisem (w strefie warsztatowej), przechowalnia bagażu, pralnia, sale seminaryjne, czy nawet program kulturalno-artystyczny (w ramach usług oferowanych przez różne podmioty działające w WS7). Pomimo istnienia hoteli w bliskiej odległości WS7, hostel będzie przyciągał turystów – a dzięki temu będzie spełniał także swoją funkcję ekonomiczną – ze względu na wyjątkowość Wyspy Słodowej i Kamienicy WS7. Miejsce to wyróżnia się bezpośrednią bliskością Odry, terenów zielonych, a zarazem położeniem w centrum miasta i pięknymi widokami. Przede wszystkim jednak, o jego charakterze stanowić będzie unikalna atmosfera, obywatelski puls życia oraz kulturalny wymiar działalności.

Zasadoszkielet

Kamienica Wyspa Słodowa 7 będzie obiektem prowadzonym przez Kolektyw organizacji, grup nieformalnych i osób zorientowanych na wspólne działanie, kierujących się wartościami zapisanymi w Manifeście. Znalezienie ostatecznego rozwiązania prawnego regulującego taki stan rzeczy uważamy za kwestię techniczną i z tego powodu nie dyskutujemy jej tu szerzej. Najważniejsze jest zachowanie jest zachowanie publicznego charakteru i własności Kamienicy WS7. Najdogodniejszym dla gminy rozwiązaniem będzie prawdopodobnie powołanie operatora budynku – w tym też sensie kluczowe jest takie określenie roli i kompetencji tego operatora, by nie wpływał on w żaden sposób na suwerenność Kolektywu.

Capture4

|Wyspa Słodaowa 7