Sprawa zignorowania głosu mieszkańców w sprawie prywatyzacji kamienicy na Wyspie Słodowej oraz przekreślenia lekką ręką prezydenta Rafała Dutkiewicza prawie dwuletnich konsultacji społecznych niepokoi i bulwersuje nie tylko nas – osoby zaangażowane w obronę Wyspy Słodowej, ale także inne organizacje oraz ludzi aktywnie działających na rzecz społeczności Wrocławia, osoby współpracujące z miastem na różne sposoby.

Powód jest prosty: złamanie obietnic danych przez prezydenta Rafała Dutkiewicza jest realnym zagrożeniem dla wszystkich procesów, w których mieszkańcy wyrażają swoją wolę i oczekiwania wobec władzy. Jeżeli można bez konsekwencji zignorować stanowisko mieszkańców (m.in. 6000 podpisów) w tak głośnej i długo dyskutowanej sprawie jak Wyspa Słodowa, to jasny sygnał, że Prezydent nie musi się liczyć z głosem społecznym – w żadnej sprawie.

Sprawa kamienicy jest sprawdzianem głoszonej przez magistrat od dwóch lat polityki partycypacji społecznej – czyli wsłuchiwania się magistratu w głos mieszkańców. Wyspa Słodowa 7 – nazwana przez Pana Prezydenta „Laboratorium Partycypacji” stała się obok Wrocławskiego Budżetu Partycypacyjnego, sztandarowym projektem Biura Partycypacji Społecznej, powołanego w ramach polityki #bliżej.

Wynikiem tego projektu jest niestety porażka – pogrzebanie bardzo ważnego, wręcz symbolicznego procesu konsultacyjnego. Wraz ze sprzedażą kamienicy na Wyspie Słodowej rozsypuje się nadzieja na realną partycypację we Wrocławiu, a także słabnie społeczeństwo obywatelskie, stawiając wszelkie procesy konsultacyjne pod znakiem zapytania – czy nie jest to strata czasu?

Mając na uwadze powyższe, prosimy o przyłączenie się do wspólnego apelu do Prezydenta Wrocławia oraz Radnych Miejskich o uszanowanie woli mieszkańców i niesprzedawanie kamienicy na Wyspie Słodowej 7. Oto jego treść:

My, niżej podpisani przedstawiciele organizacji pozarządowych, obywatele i obywatelki, sprzeciwiamy się decyzji Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza o sprzedaży kamienicy na Wyspie Słodowej 7 – sprzeciwiamy się ignorowaniu woli mieszkańców wyrażonej w petycji podpisanej przez ponad 6000 osób, zignorowaniu wyniku procesu konsultacyjnego („Laboratorium Partycypacji”) trwającego prawie dwa lata, zignorowaniu własnych obietnic danych wszystkim mieszkańcom Wrocławia. Decyzja ta grzebie nadzieję na realny wpływ mieszkańców na życie miasta, a także stawia pod znakiem zapytania przyszłość tak symbolicznego miejsca jakim jest Wyspa Słodowa.

Lista dotychczas podpisanych osób i organizacji znajduje się tu (będzie na bieżąco aktualizowana):

https://docs.google.com/document/d/158ai6_rOZ5-ch40pg-DM-ZqrUgY8VzJOj0gu7wnQkpQ/edit?usp=sharing

Jak można podpisać apel? Wystarczy wysłać do nas meila z poparciem (w imieniu swoim, lub organizacji), na adres wyspaslodowa7@gmail.com

Podajcie dalej! Dzięki 🙂


Krótka historia działań na rzecz kamienicy

W wyniku silnego nacisku społecznego (m.in. blisko 6000 podpisów pod petycją), 22 czerwca 2015 roku Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oznajmił, że nie sprzeda kamienicy:

Ten pomysł był błędem, mówi prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który dziś podjął decyzję, że Kamienica na Wyspie Słodowej nie zostanie sprzedana. Prezydent podsumował konsultacje społecznych z grupami aktywistów, którzy walczyli o ocalenie budynku. – Skłoniło mnie do tego ogromne poruszenie tematem kamienicy – tłumaczył swoją decyzję Dutkiewicz

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/43375/Rafal-Dutkiewicz-Nie-sprzedamy-kamienicy-na-Wyspie-Slodowej

zaś miesiąc później, 22 lipca 2015, ogłosił na swoim blogu, że wyremontuje kamienicę i przekaże ją w zarządzanie mieszkańcom:

Wyremontujemy dom na Wyspie Słodowej. W przyszłym roku będziemy Europejską Stolicą Kultury. […] Uczyńmy zatem ten dom częścią naszego ESK. Uczyńmy go naszym laboratorium partycypacji […] Czy mógłbym prosić o to, aby się skrzyknęła i połączyła większość środowisk stojących za „tortem” z Wyspy Słodowej? […] Czy zechcecie być razem? Chciałbym górnolotnie powiedzieć: dla Waszych pomysłów i ku lepszemu Wrocławiowi. Zechcecie? Zechcemy? Jeśli tak uczynicie, to oddamy Wam w zarządzanie tę kamienicę. Prosząc wreszcie, abyście uwierzyli i pokazali, że ESK to nasz (czyli wspólny) projekt.

W WS7 powstanie laboratorium partycypacji

Dnia 16 stycznia 2017, dwa tygodnie po zamknięciu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury, po dwóch latach kampanii na rzecz kamienicy (o czym w szczegółach poniżej), Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oznajmił na spotkaniu w Ratuszu, że pomimo złożonej wcześniej obietnicy jednak sprzeda kamienicę (http://gisserver.um.wroc.pl/gn/Details.aspx?vehicleid=329). Nie omieszkał przy okazji wskazać winnych sytuacji i przyszłego nabywcy kamienicy:

Rafał Dutkiewicz mówi – społecznicy mieli 2 lata żeby wypracować wiarygodny pomysł na zagospodarowanie i utrzymanie kamienicy, co im się nie udało […] Teren zostanie oddany w dzierżawę na 99 lat, co oznacza że sprzedana będzie bryła […] Wśród potencjalnych i zdaniem prezydenta najbardziej prawdopodobnych inwestorów jest poznańska Concordia Design.

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/62569/Kamienica-na-Wyspie-Slodowej-oddana-w-wieczysta-dzierzawe

Dorobek kampanii społecznej na rzecz kamienicy

Poniżej przedstawiamy zwięzłe podsumowanie prowadzonej oddolnie dwuletniej kampanii na rzecz zachowania w zasobie gminnym kamienicy na Wyspie Słodowej. Wykonano społecznym sumptem:

  • Prowadzenie kampanii na rzecz uratowania kamienicy: rozpoczęcie 25 stycznia 2015 od zbierania podpisów pod petycją do władz miasta o zaprzestanie prywatyzacji kamienicy oraz przeznaczenie jej na cele kulturalno-społeczne. W efekcie zebrano on-line 5877 podpisów (https://www.petycjeonline.com/petycja_do_wadz_wrocawia_w_obronie_wyspy_sodowej), ponadto zebrano także kilkaset ręcznych podpisów pod petycją. W dniu 28 stycznia 2015 przekazano publicznie Prezydentowi Wrocławia list otwarty w sprawie kamienicy na Wyspie Słodowej 7, w którym apelowano o: 1/ rezygnację ze sprzedaży kamienicy; 2/ przekazanie kamienicy twórcom i zaangażowanym mieszkańcom, aby utworzyć tam ośrodek kultury i aktywności społecznej.
  • Zbudowanie wokół idei szerokiego poparcia wśród różnorakich środowisk i osób. Swoje poparcia dla sprawy WS7 wyraziły znane osobistości ze świata sztuki, kultury, polityki, czy nauki, m.in. Bogusław Bednarek, Jacek Bożek, Sławek „Zbiok” Czajkowski, Adam Chmielewski, Krzysztof Czyżewski, Joanna Erbel, Jacek Jaśkowiak, Robert Biedroń, Alicja Czyżewska, Jacek Wójcicki, Przemysław Filar, Waldemar Fydrych, Radosław Gawlik, Cecylia Malik, Kostas Georgakopulos, Jeff Halper, Lech Janerka, Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka, Janek Koza, Wojciech Kozłowski, Piotr Krajewski, Gaba Kulka, Michał Litwiniec, Bogusław Litwiniec, Maciek Kurowicki, Arek Marczyński, Krzysztof Mieszkowski, Jan Młynarski, Dorota Monkiewicz, Maciej Moruś, Krzysztof Nawratek, Karol Pęcherz, Agata Saraczyńska, Ewa Skibińska, Wojciech Smarzowski, Tomasz Jakub Sysło, Olga Tokarczuk, Grzegorz Zygadło, Dorota Pawiłowska i in.
  • Stworzenie społecznego banku pomysłów na wykorzystanie kamienicy (w tym stacjonarnego punktu kontaktowego – skrzynki na listy zawieszonej na kamienicy) – łącznie mieszkańcy przysłali około setki pomysłów, które następnie posłużyły do opracowania kompleksowej Koncepcji – zarysu modelu funkcjonowania, obejmującego: opis podstawowych wartości (ideę), profesjonalne opracowanie architektoniczne rozwiązań, wizualizacje, opis rozwiązań wraz z podziałem na poszczególne strefy działalności, opis bytów i model zarządzania, model finansowy, spis dobrych praktyk oraz inspiracji podobnych miejsc.
  • Udział w publicznych warsztatach i debatach – zarówno organizowanych samodzielnie, jak i będących elementem miejskich konsultacji społecznych (EkoCentrum 6 lutego 2015, Kino Nowe Horyzonty 17 lutego 2015, Sala Sesyjna Rady Miejskiej: 26 lutego i 5 marca 2015, Uniwersytet Wrocławski: 10 marca i 29 kwietnia 2015, Infopunkt Łokietka 5: 17 marca i 15 kwietnia 2015, CRZ Krzywy Komin: 27-28 marca i 31 marca 2015, Politechnika Wrocławska 8-9 maja 2015, i in.). Ponadto organizacja licznych breifingów dla mediów, prezentacji i wystąpień publicznych (Archibox 13 sierpnia 2015, Kongres Ruchów Miejskich 19 września 2015, Panato 9 czerwca 2015 i in.).
  • Organizacja eventów (pikników z atrakcjami na Wyspie Słodowej: 21 marca, 19 kwietnia, 15 maja, 30 maja 2015), happeningów (złożenie petycji w Ratuszu 28 stycznia 2015, samba na Wyspie 12 lutego 2015, tort dla Prezydenta 22 czerwca 2015 oraz 22 lipca 2016, Weźmy kamienicę w objęcia 10 grudnia 2016), profesjonalnej sesji fotograficznej w kamienicy (19 maja 2015), społecznych wizytacji kamienicy oraz organizacja cyklu otwartych drzwi (zwiedzania) kamienicy, przy współpracy z Zarządem Zasobu Komunalnego (od marca do końca kwietnia 2015 wzięło w nim udział około setka osób).
  • Prowadzenie ustawicznej kampanii w internecie (strony www.wyspaslodowa7.pl i http://wyspa-slodowa7.strikingly.com), w tym w mediach społecznościowych: w krótkim czasie organiczne zbudowanie profilu na Facebooku z ponad 4000 fanów obecnie.
  • Projekt i produkcja materiałów informacyno-promocyjnych (opracowanie identyfikacji wizualnej kampanii, druk 3000 ulotek, baneru, dwóch tablic reklamowych, plakatów, badzików oraz koszulek), w tym stworzenie trzech filmów promocyjnych oraz bogatej dokumentacji zdjęciowej.
  • Zgłoszenie Kamienicy do Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego.
  • Opracowanie i złożenie 22 kwietnia 2016 wniosku w (nierozstrzygniętym) miejskim konkursie na operatora kamienicy. Poprzedzono to próbą budowy klastra ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych chętnych do prowadzenia działalności na Wyspie.